خانه / بک لینک / بک لینک اسپم نگیرید

بک لینک اسپم نگیرید

بک لینک اسپم نگیرید

تعداد لینک‌های داخل صفحه: این که گوگل بداند لینک‌های خروجی از یک سایت طبیعی هستند یا خیر

توسط فاکتورهای زیادی مشخص می‌شود.

بک لینک اسپم نگیرید
بک لینک اسپم نگیرید

اما در کل٬ تعداد لینک‌های خروجی از صفحه‌ای که از آن لینک می‌گیرید٬

نباید خیلی زیاد باشد و باید نسبت آن با محتوا حفظ شده باشد.

درباره gohari

مشاهده بیشتر

فاکتورهای بک لینک قوی

فاکتورهای بک لینک قوی

فاکتورهای بک لینک قوی یکی از فاکتور های کیفیت و قدرت بک لینک قدرت دامنه …